top of page

מוסיקה לתיאטרון

Oded Gadir_Nadav Yahalomi_edited.jpg

עודד גדיר השתתף כמוסיקאי  - מלחין, מנהל מוזיקלי,   פסנתרן -  בעשרות
הצגות תיאטרון בת' הקאמרי, ת' הבימה
אורנה פורת, היידיש שפיל ועוד

 

בגיל 14 חיבר לראשונה מוסיקה מקורית
,להצגה 'תופים בלילה' מאת ב.ברכט
.בבימויו של אביו יורם גדיר ז"ל
מייד לאחר שחרורו מהצבא השתתף
'כפסנתרן בהצגה 'אורזי המזוודות
מאת חנוך לוין, בסטודיו למשחק ניסן נתיב
...בירושלים והמסע התחיל

אם את.ה במאי.ת תיאטרון ומעוניינ.ת להיפגש ולבדוק אפשרות של עבודה משותפת - אשמח להכיר ולשמוע על הפרויקט שלך

אלדד לידור

צ'רלי סבח

 הצגות בהן השתתף עודד גדיר

כמלחין / מנהל מוסיקלי/ פסנתרן

קספר', חוג לתיאטרון באוניברסיטת'
ת"א - מוסיקה מקורית והפקת פס-קול
בן ערובה', סטודיו למשחק ניסן נתיב'
מוסיקה מקורית והפקת פס-קול -
ציד המכשפות', סטודיו למשחק ניסן'
נתיב - מוסיקה מקורית והפקת פס-קול
החוג של דויד', סטודיו למשחק ניסן'
נתיב - מוסיקה מקורית ופסנתר
המגילה שנשתכחה', ת' אורנה פורת'
לילדים ולנוער – עיבודים וניהול
מוסיקלי

פרח לב הזהב', לירן הפקות, הלחנה'
והפקת פס-קול כולל הקלטות ומיקסים

ד"ר דובידו' –הצגה ודי.וי.די. , דובי גל'
הלחנה והפקת פס-קול כולל -
הקלטות ומיקסים

- הברווזון המכוער", לירן הפקות'
הלחנה והפקת פס-קול כולל הקלטות
ומיקסים

בגדי המלך החדשים', התיאטרון'
שלנו – עיבודים והפקת פס-קול כולל
הקלטות ומיקסים

ילדת מפתח', הצגת יחיד של שלומית'
הגואל, חני הפקות – קלידים
הנסיכה והרועה' בבימוי איציק'
ווינגרטן, ת' באר-שבע – קלידים
הופה הי' עם יגאל בשן, אבי דור'
ואהרון פררה – קלידים
– רוויו חנוך לווין', ת' עמק חפר'
ניהול מוסיקלי ופסנתר
- דוגי ודג הזהב", ישרוטל אילת'
הפקת פס-קול
- מוגלי ילד הג'ונגל', ישרוטל אילת'
הפקת פס-קול, כולל הקלטות
ומיקסים
הלהקה הארצית של תנועת
השומר הצעיר – ניהול מוסיקלי
'להקת בי"ס תיכון 'מבואות עירון
קיבוץ עין שמר – ניהול מוסיקלי
– להקת בי"ס תיכון מקיף ר"ג
ניהול מוסיקלי
חבורות זמר בקיבוצים : מצר,מענית
ניהול מוסיקלי –
תופים בלילה", סדנת תיאטרון חדרה'
,בבימוי יורם גדיר ז"ל– מוסיקה מקורית
14 1984 בן

 

ווידיאו וטלוויזיה
– חטף פתח', הטלוויזיה החינוכית'
לחנים, עיבודים וניהול מוסיקלי
,לעשרות תוכניות – ארבע עונות
2009-2011
– גינת ההפתעות' עם מיכל ינאי'
עיטור מוסיקלי לעשרות תוכניות
1997

ערוץ 'הופ!' – לחנים ועיבודים
'לתוכניות 'סיפורי סומסום
'ו'חיבוקים

ד"ר דובידו' - די.וי.די בהפקת'
דובי גל, לחנים והפקת פס-קול

תמר הורוביץ – מיצג בבית
הלנה רובינשטיין - הפקת פס-קול

חלומות פז' – קלטת ווידיאו'
בהפקת הד-ארצי - לחנים והפקה מוסיקלית

 

הבימה, הסטודיה הדרמטית מציגה', מאת'
ובבימוי חגית רכבי, ת' הבימה - מוסיקה
מקורית, עריכה וניהול מוסיקלי
מחכים לגודו' בבימוי ותרגום יהושע סובול'
פס קול וניהול מוסיקלי
יונה יונה', פרס ראשון על המחזה'
בפסטיבל עכו, ת' הבימה - ניהול מוסיקלי
ללחנים של אלדד לידור וקלידים

המורדים', מעל 600 הצגות, ת' הקאמרי'
קלידים -
הדוד הנק", מאת ובבימוי יענקלה'
יעקובסון - ניהול מוסיקלי למוסיקה של
אלדד לידור, תכנות וקלידים

ינשופים', בהשתתפות רותי נבון'
וליאון רוזנברג, ת' באר שבע – ניהול
מוסיקלי, עיבודים ללחנים של עודד
זהבי וקלידים

אחרי למלחמה' , מאת ובבימויו של'
עידן מאיר, תאטרון הקאמרי - מוסיקה מקורית
,המגפיים של לאה', בבימוי חגית רכבי'
ת' אורנה פורת לילדים ולנוער – מוסיקה
מקורית וניהול מוסיקלי

,איזה נוער' מאת ובבימוי חגית רכבי'
חני הפקות – מוסיקה מקורית, לחנים
וניהול מוסיקלי
געגועי לקיסינג'ר', הצגת יחיד של אורי'
,הוכמן, מוסיקה-ערן דינור – קלידים
חלילית, מלודיקה ושירה

– לכל השדים והרוחות', ת' הקאמרי'
 קלידים ותכנות
הכסאות' בהשתתפות מוני מושונוב'
וסנדרה שדה, ת' הבימה – קלידים
גפילטעפיש', מופע יחיד של אורנה'
– רוטברג עם נגנים, תיאטרון הבימה
ניהול מוסיקלי ופסנתר
ד"ר דוליטל', מחזמר מאת ובבימוי'
נתן נתנזון, שלמה צח וחברים הפקות
הלחנה והפקת פס-קול כולל –
הקלטות ומיקסים, יצא גם בדי.וי.די

מעשה בחמישה בלונים', לירן הפקות'
לחנים, ניהול מוסיקלי וקלידים –
– הנסיך הקטן', לירן הפקות, מחזמר'
הלחנה והפקת פס-קול
נשי טרכיס", חוג לתיאטרון בסמינר'
הקיבוצים - מוסיקה מקורית והפקת
פס-קול

ק.ד. דאפורד', חוג לתיאטרון'
באוניברסיטת ת"א - מוסיקה מקורית
והפקת פס-קול

גטו', חוג לתיאטרון באוניברסיטת'
ת"א - מוסיקה מקורית והפקת
פס-קול

 

מחכים לגודו - בבימוי יהושע סובול, ניהול מוסיקלי - עודד גדיר 2015

bottom of page